1. Neurologinen Fysioterapia
  Neurologinen Fysioterapia
 2. Ikääntyneiden ja muistisairaiden fysioterapia (myös kotikäynteinä) sekä lymfaterapia
  Ikääntyneiden ja muistisairaiden fysioterapia (myös kotikäynteinä) sekä lymfaterapia
 3. Tuki- ja liikuntaelinvaivat
  Tuki- ja liikuntaelinvaivat
 4. Lasten fysioterapia
  Lasten fysioterapia

Palvelut

Hoitofilosofia Nokian NeuroFysiossa

Meidän mielestämme ihminen on kokonaisuus. Kokonaisuuden huomioon ottamiseen perustuu myös meidän terapiamme. Asiakkaanamme ja kuntoutujamme olet aina kaiken toimintamme keskiössä miettimässä omia tavoitteitasi ja osallistumassa omaan terapiaasi ja sen arviointiin.

Tarkastelemme sinua terapiatilanteessa; liikkumistasi, työ- ja toimintakykyäsi, mutta arvioimme usein myös suoriutumistasi kotona, työssä ja erilaisissa elämän tilanteissa. Terapioiden suunnittelun kokonaisuudessa otamme huomioon tarvittaessa myös mm. omaisesi, avustajasi, hoitolaitosten henkilökunnan, hoitavan tahon ja terapioiden maksajat.

Neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapia Nokian NeuroFysiossa perustuu toimintakyvyn kartoituksen ja mittausten pohjalta suunniteltuun harjoitteluun. Tavoitteet fysioterapiajaksolle luodaan kuntoutujan kanssa yhteistyössä ja tavoitteiden pohjalta laaditaan fysioterapiasuunnitelma. Tavoitteissa otetaan huomioon mm. liikkuminen, kotona selviytyminen ja päivittäiset toiminnot, kodin ulkopuolella toimiminen, muut kehon toimintoihin vaikuttavat osatekijät sekä apuvälineiden kartoitus.

Terapia sisältää mm. toiminnallisia harjoitteita sekä ohjausta ja neuvontaa. Harjoittelu tapahtuu joko Nokian NeuroFysiossa, kotikäynteinä, altaalla tai muussa soveltuvassa paikassa maksavan tahon luvan mukaan. Fysioterapiajakson aikana tehdään yhteistyötä kuntoutujan lähiympäristön ja hoitavan tahon kanssa. Toimintakyvyn muutoksia arvioidaan mittauksin fysioterapiajakson lopussa ja tehdään kirjallinen palaute jaksosta.

Fysioterapia

Fysioterapiassa kartoitetaan asiakkaan työ- ja toimintakykyä ja sen ongelma-alueita. Tarkastelussa otetaan yleensä huomioon koko keho ja eri alueiden vaikutus toisiinsa. Ongelmiin pyritään löytämään ratkaisu ja helpotus fysioterapian keinoin asiakkaan kanssa yhteistyössä. Fysioterapiajaksoa arvioidaan jatkuvan vuorovaikutuksen ja erilaisten mittausten avulla. Terapiassa käytettävät mittarit ovat yleisesti käytettyjä ja hyväksyttyjä, jotta tulokset olisivat luotettavia ja merkityksellisiä.

Fysioterapiakeinoina käytämme mm. manuaalisia nivelten, lihaskalvojen ja hermokudoksen mobilisointeja, hierontaa, kinesioteippausta, lihaskunto- ja liikekoordinaatioharjoitteita, lihasvenytyksiä ja tarvittaessa esim. tasapainoharjoituksia. Jakson aikana sinua ohjataan ja neuvotaan myös omahoitoon.