1. Neurologinen Fysioterapia
  Neurologinen Fysioterapia
 2. Ikääntyneiden ja muistisairaiden fysioterapia (myös kotikäynteinä) sekä lymfaterapia
  Ikääntyneiden ja muistisairaiden fysioterapia (myös kotikäynteinä) sekä lymfaterapia
 3. Tuki- ja liikuntaelinvaivat
  Tuki- ja liikuntaelinvaivat
 4. Lasten fysioterapia
  Lasten fysioterapia

Aivohalvauskuntoutus

Aivohalvauskuntoutuksessa pyritään toiminnallisten harjoitteiden avulla palauttamaan mahdollisimman hyvin kuntoutujan arjen taitoja. Monesti harjoitteet ovat siirtymisten ja kävelyyn painottuvia sekä yläraajan toimintojen harjoittamista.

Aivohalvauskuntoutukseen voi päästä kaupungin maksusitoumuksella, kun kuntoutustarve on todettu. Jos kuntoutustarve jatkuu yli vuoden, Kela voi hakemuksesta myöntää maksusitoumuksen 16–65 vuotiaille aivohalvaukseen sairastuneille. Kuntoutukseen voi tulla myös lääkärin lähetteellä, ja hoidon voi maksaa itse. Mitä nopeammin kuntoutus voidaan aloittaa, sen paremmat ovat kuntoutusmahdollisuudet.

Painokevennetty kävelykuntoutus

Kävelyn ylläpitäminen ja/tai uudelleenoppiminen on niin neurologisten kuin tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutujien keskeisimpiä tarpeita. Kävely on refleksinomaista toimintaa, jota voidaan osittaisella painokevennyksellä harjoitella ja hyödyntää joko kävelymatolla tai lattialla.

Painokevennetyssä kävelykuntoutuksessa kuntoutujalle astetaan tukiliivi, jonka avulla kuntoutujan painoa voidaan keventää ja näin mahdollistaa pystyasento, kävely ja tasapainoharjoittelu tehokkaasti ja turvallisesti jo ennen kuin kuntoutuja hallitsee itsenäisen pystyasennon. Tutkimusten mukaan harjoittelusta hyötyvät myös henkilöt, jotka voisivat harjoitella ilman painokevennystä (mm. ikääntyneet).

Painokevennetty kävelykuntoutus aloitetaan kuntoutujan kykyjen mukaisella kevennyksellä ja kävelynopeudella. Kuntoutuksen edetessä tukivaljaiden painokevennystä voidaan vähentää ja kävelyn nopeutta lisätä kuntoutujan kykyjen mukaan. Keskeisimpinä hyötyinä painokevennetyssä kävelykuntoutuksessa on kävelynopeuden ja -kestävyyden lisääntyminen sekä tasapainon ja motorisen palautumisen parantuminen, lisäksi avustavalta fysioterapeutilta vapautuu kädet muuhun ohjaamiseen. Näiden osa-alueiden paranemisella on yhteys itsenäiseen selviytymiseen ja esimerkiksi kaatumisten ennaltaehkäisyyn.

Lähteet:

Fysioline
Peurala S. Rehabilitation of gait in chronic stroke patients. Kuopio: Kuopion yliopisto, 2005