1. Neurologinen Fysioterapia
  Neurologinen Fysioterapia
 2. Ikääntyneiden ja muistisairaiden fysioterapia (myös kotikäynteinä) sekä lymfaterapia
  Ikääntyneiden ja muistisairaiden fysioterapia (myös kotikäynteinä) sekä lymfaterapia
 3. Tuki- ja liikuntaelinvaivat
  Tuki- ja liikuntaelinvaivat
 4. Lasten fysioterapia
  Lasten fysioterapia

Fysioterapia

Fysioterapia on terapiaa jonka keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten työ-, toimintakykyä ja liikkumista. Yleensä fysioterapian toimenpiteet kohdentuvat synnynnäisen vamman, sairauden, tapaturman, työperäisten rasitustilojen, tuki- ja liikuntaelimistön kiputilojen tai ikääntymisen myötä alentuneen toimintakyvyn edistämiseen fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen terapian keinoin. Kipu- ja oirehoitoina käytetään mm. fysikaalisia hoitoja, liikehoitoja, manuaalista terapiaa. Fysioterapia on osa julkista ja yksityistä sosiaali-, terveys-, ja kuntoutuspalvelujärjestelmää.

Fysioterapiassa arvioidaan kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma jota myös seurataan. Fysioterapeutti arvioi myös itsehoitoharjoittelun välineistöä, mahdollista apuvälinetarvetta ja ohjaa niiden käyttöä. Kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Fysioterapia MS-taudissa

MS-tauti on nuorten aikuisten tauti, joka on oireistoltaan ja etenemistavaltaan hyvin monimuotoinen. Kun MS-tauti todetaan, fysioterapia voi olla mm. toimintakyvyn kartoittamista, omatoimisten harjoitteiden ohjausta ja työkykyä tukevaa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa fysioterapia aloitetaan sen paremmin voidaan ehkäistä liikunta- ja työkyvyssä tapahtuvia muutoksia.

Monesti fysioterapiaa toteutetaan MS-tautia sairastavien ryhmissä, joita Nokialla järjestetään terveyskeskuksessa. MS-taudin edetessä ja toimintakyvyn heikentyessä fysioterapiassa painottuu enemmän toimintakykyä tukeva yksilöterapia, jossa esim. kävely- ja tasapainoharjoitukset ovat keskeisiä.

Nokian NeuroFysiossa MS-tautia sairastavat käyvät pääasiassa Nokian kaupungin tai KELAn maksusitoumuksilla.

Kehitysvammaisten fysioterapia

Kehitysvamma on vaurio tai vamma, joka haittaa jokapäiväistä selviytymistä. Kehitysvammaisten kuntoutujien fysioterapian tavoitteet liittyvät yleensä jokapäiväiseen selviytymiseen ja perustaitojen harjoittamiseen esim. pukeutumisen harjoitteluun. Fysioterapialla pyritään luomaan fyysiset edellytykset mahdollisimman itsenäiselle ja aktiiviselle toiminnalle esim. nivelten liikelaajuuksia ylläpitämällä ja lihasvoimaa vahvistamalla. Fysioterapeutti arvioi myös kuntoutujan apuvälineiden tarpeellisuutta ja on usein mukana apuvälineiden hankintaprosesseissa. Fysioterapeutit tekevät yhteistyötä kuntoutujien vanhempien, koulujen / toimintakeskusten ja hoitavan tahon kanssa.

Dystonian fysioterapia

Dystonian lääketieteellisenä hoitona käytetään botulinumhoitoa, jota injisoidaan aktiivisiin lihaksiin noin 3kk välein. Fysioterapia on hyvä sovittaa pistosten rytmiin. Fysioterapiassa keskitytään dystoniaa sairastavan kipujen ja liikehäiriöiden hoitoon. Fysioterapia voi sisältää myös esim. tasapainon harjoittamista ja apuvälineneuvontaa. Tavoitteena on löytää dystoniaa sairastavan kanssa työ- ja toimintakykyä mahdollisimman hyvin tukevat terapiamuodot. Fysioterapeutin ja hoitavan lääkärin yhteistyö on dystoniaa sairastavan kannalta merkityksellistä, yhdessä on hyvä arvioida esim. pistosten vaikuttavuutta.

Raskauden aikainen fysioterapia

Raskauden aikana mm. kehon painopiste muuttuu, lantion alueen nivelsiteet pehmenevät ja venyvät. Tämä on normaalia, eikä välttämättä aiheuta mitään oireita. Osalla raskaana olevista voi esiintyä kipuja tai epämiellyttävää tunnetta lantion alueella ja nivusten seudulla. Myös iskiastyyppistä kipua ja särkyä voi esiintyä liikkuessa.

Fysioterapiassa lantion alueen liitosten tutkiminen ja virheasentojen hoitaminen on tärkeää. Virheasentojen korjauksen myötä raskausaika ja synnyttäminen voivat sujua helpommin ja kivuttomammin.

Fysioterapiassa saat myös ohjeita syvien vatsalihasten ja lantionpohjan lihasten harjoittamiseen ja raskauden ajan liikkumiseen. Hyvänlaatuisen asentohuimauksen tutkimisella ja positiivisten testitulosten vaativilla kotihoitoliikkeiden ohjauksella voidaan vaikuttaa raskauspahoinvointiin sitä helpottaen. Fysioterapialla voidaan helpottaa myös imetysaikana kipeytyvien niskahartiaseudun lihasten vaivoja.

Ikääntyneiden fysioterapia

Väestön ikääntyessä tärkeätä on säilyttää mahdollisimman pitkään liikunta- ja toimintakyky. Tämä edellyttää tiettyä määrää lihasvoimaa ja tasapainoa sekä kipujen hoitamista eri terapiamuotojen avulla. Myös apuvälinetarpeen arviointi on merkityksellistä.

Ikääntyneiden fysioterapiaa Nokian NeuroFysiossa toteutetaan mm. tehostetun palveluasumisen yksiköissä sekä ryhmä- että yksilöterapioina ja vastaanotolla tai kotikäynteinä asiakkaan kotona. Kotikäynneistä saa korotetun Kelakorvauksen.